Vi utvecklas av varandra. Och av andra.

Regional kulturskola i Västmanland skapar former och förutsättningar för kompetens- och projektutveckling. Vår ambition är att att stärka resurser på enskilda kulturskolor och utöka våra kontaktytor som gör det möjligt att bredda och stärka kulturskolans utbud. 

Lärarnätverk & utbildningar

Det finns 15 aktiva ämnesnätverk i regionen som kontinuerligt träffas för att utbyta erfarenheter och driva samverkansprojekt. Minst två gånger per år samlas alla lärare till gemensamma utbildnings- och nätverksdagar där innehållet delvis helt styrs av lärarnas egna önskemål. 

17/5

17/5
2021

Stora nätverksträffen

Samplanering av möte kl 10-12 för regionens 15 olika ämnesnätverk där lärare och skolpersonal på...

29/4

29/4
–30/4
2021

Dans för hälsa – kurs

Dans för Hälsas instruktörskurs. Nytt datum! 29-30 april 2021.En direkt uppföljning på introduktionsträffen är en...

8/1

8/1
2021

Vår-kick-off

Vårens kick-off för samtlig personal på länets kulturskolor kommer även denna gång att vara 100%...

13/11

13/11
2020

Dans för hälsa – digital introträff

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod som används över hela landet däribland Arboga kulturskola....

12/11

12/11
2020

INSTÄLLT. Gitarr med Emil Ernebro

Blues, jazz, country, pop. Inspirerad av Tommy Emmanuel och skolad av de stora namnen, arrangerar...

3/11

3/11
2020

Sång och scenframträdande med Pia Olby

Fortbildning för länets teater- och sångpedagoger med Pia Olby Tisdag 3 november blir det en...

projektfond

Vi vill göra det möjligt för lärare att själva initiera till nya utbildningsformer, ämnen eller fortbildning. Genom vår projektfond kan vi uppmuntra goda idéer och ta vara på drivkrafter som kan bidra att vi uppfyller våra regionala mål. 

Från vår projektfond kan våra ämnesnätverk söka medel och praktiskt stöd för att kunna förverkliga sina idéer. Vi på Regional Kulturskola i Västmanland finns med som stöd hela vägen, från ansökan till genomförande om gruppen så önskar.

Ansökningar och beviljande görs löpande. Bedömningskriterierna bygger på att projektet bidrar till nya arbetsmetoder eller kreativa samverkansformer. För att projektet ska kunna beviljas ska länets alla kultur- och musikskolor erbjudas att delta i någon form samt att projektet uppnår minst ett av de regionala målen:

• samverkan mellan skolor
• samverkan med andra
• nå nya elevgrupper
• utmana könsnormer eller andra hinder
• bidra till breddat utbud.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!