Vi utvecklas av varandra. Och av andra.

Regional kulturskola i Västmanland skapar former och förutsättningar för kompetens- och projektutveckling. Vår ambition är att att stärka resurser på enskilda kulturskolor och utöka våra kontaktytor som gör det möjligt att bredda och stärka kulturskolans utbud. 

Lärarnätverk & utbildningar

Det finns 15 aktiva ämnesnätverk i regionen som kontinuerligt träffas för att utbyta erfarenheter och driva samverkansprojekt. Minst två gånger per år samlas alla lärare till gemensamma utbildnings- och nätverksdagar där innehållet delvis helt styrs av lärarnas egna önskemål. 

17/5

17/5
2021

Stora nätverksträffen

Samplanering av möte kl 10-12 för regionens 15 olika ämnesnätverk där lärare och skolpersonal på...

29/4

29/4
–30/4
2021

Dans för hälsa – kurs

Dans för Hälsas instruktörskurs. Nytt datum! 29-30 april 2021.En direkt uppföljning på introduktionsträffen är en...

13/4

13/4
2021

Gitarr med Emil Ernebro

Blues, jazz, country, pop. Inspirerad av Tommy Emmanuel och skolad av de stora namnen, arrangerar...

12/4

12/4
2021

Strategidag

Hur ser verksamheten ut i Regional kulturskola i Västmanland efter mars 2022? Vilka utbildningsmetoder, länsgemensamma...

25/3

25/3
–26/3
2021

Kulturskoledagarna

Tema för årets Kulturskoledgar är Ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Innehållet kommer bestå av experter,...

22/1

22/1
–12/2
2021

Jamulus. Spela i realtid online.

Problem med fördröjning över nätet gör det svårt att hålla musikutbildning på distans. I den...

Bokningsbara utbildningar

Här listar vi utbildningar, workshops och föreläsningar som du kan boka till skolans personalmöte eller konferensdag eller till ett tillfälle med ditt ämnesnätverk.

Söker du efter någon särskild utbildning? Kontakta oss med förslag och önskemål så ska vi försöka tillgodose det!

Workshop: idrott ❤️ kultur

SAMVERKA MED EN LOKAL IDROTTSFÖRENING Idrotten efterfrågar kulturella inslag i sin verksamhet och ställer sina...

projektfond

Vi vill göra det möjligt för lärare att själva initiera till nya utbildningsformer, ämnen eller fortbildning. Genom vår projektfond kan vi uppmuntra goda idéer och ta vara på drivkrafter som kan bidra att vi uppfyller våra regionala mål. 

Från vår projektfond kan våra ämnesnätverk söka medel och praktiskt stöd för att kunna förverkliga sina idéer. Vi på Regional Kulturskola i Västmanland finns med som stöd hela vägen, från ansökan till genomförande om gruppen så önskar.

Ansökningar och beviljande görs löpande. Bedömningskriterierna bygger på att projektet bidrar till nya arbetsmetoder eller kreativa samverkansformer. För att projektet ska kunna beviljas ska länets alla kultur- och musikskolor erbjudas att delta i någon form samt att projektet uppnår minst ett av de regionala målen:

• samverkan mellan skolor
• samverkan med andra
• nå nya elevgrupper
• utmana könsnormer eller andra hinder
• bidra till breddat utbud.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!