Vi utvecklas av varandra. Och TILLSAMMANS MED andra.

Regional kulturskola i Västmanland skapar former och förutsättningar för kompetens- och projektutveckling. Vår ambition är att att stärka resurser på enskilda kulturskolor och utöka våra kontaktytor som gör det möjligt att bredda och stärka kulturskolans utbud. 

KOMMANDE NätverkSTRÄFFAR & KURSER

Det finns 15 aktiva ämnesnätverk i regionen som kontinuerligt träffas för att utbyta erfarenheter och driva samverkansprojekt. Minst två gånger per år samlas alla lärare till gemensamma utbildnings- och nätverksdagar där innehållet delvis helt styrs av lärarnas egna önskemål. 

Här är det tomt!

BOKNINGSBARA SPECIALKURSER

Här listar vi utbildningar, workshops och föreläsningar som du kan boka till skolans personalmöte, konferensdag eller till ett tillfälle med ditt ämnesnätverk.

Söker du efter någon särskild utbildning? Kontakta oss med förslag och önskemål så ska vi försöka tillgodose det!

Workshop: idrott ?? kultur

SAMVERKA MED EN LOKAL IDROTTSFÖRENING Idrotten efterfrågar kulturella inslag i sin verksamhet och ställer sina...

Barnkonventionen. Grundutbildning, steg 1

Sylvia Carlsdotters utbildning i Barnkonventionen, steg 1 ger en grundläggande förståelse för hur Barnkonventionen uppkommit,...

Barnkonventionen och kulturskolan. Steg 2

Utbildningen har fokus på delaktighet och inflytande. Den ger deltagarna verktyg och metoder för att...

Kulturskoleklivet

Nyfiken på att utvecklas i din pedagogroll? Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning för att svara mot...

projektfond

Vi vill göra det möjligt för lärare att själva initiera till nya utbildningsformer, ämnen eller fortbildning. Genom vår projektfond kan vi uppmuntra goda idéer och ta vara på drivkrafter som kan bidra att vi uppfyller våra regionala mål. 

Från vår projektfond kan våra ämnesnätverk söka medel och praktiskt stöd för att kunna förverkliga sina idéer. Vi på Regional Kulturskola i Västmanland finns med som stöd hela vägen, från ansökan till genomförande om gruppen så önskar.

Ansökningar och beviljande görs löpande. Bedömningskriterierna bygger på att projektet bidrar till nya arbetsmetoder eller kreativa samverkansformer. För att projektet ska kunna beviljas ska länets alla kultur- och musikskolor erbjudas att delta i någon form samt att projektet uppnår minst ett av de regionala målen:

• samverkan mellan skolor
• samverkan med andra
• nå nya elevgrupper
• utmana könsnormer eller andra hinder
• bidra till breddat utbud.

 

OBS! Alla medel i projektfonden är utdelade för 2021. Vi tar fortfarande emot projektidéer och ansökningar löpande men notera att ev finansiering behöver vara eller gemensamt lösas av respektive kulturskola, genom ansökan till exempelvis Kulturrådet eller via samarbete med annan extern finansiär.

Tidigare utbildningar

30/9

30/9
–2/10
2022

Stråkdagarna i Stockholm

Fortbildning för länets stråklärare genom deltagande i Svenska Stråklärarförbundets stråkdagar i Stockholm. Dagarna är framflyttade...

30/8

30/8
–13/9
2022

Kommunicera med tecken?

Här kommer ett tillfälle att lära dig kommunicera med tecken! Vill du lära dig några...

15/8

15/8
2022

Länsstudiedag 15 augusti 2022

Äntligen är det dags för en länsstudiedag där vi träffas! Platsen blir Västerås Konserthus. Föreläsare...

7/6

7/6
–12/6
2022

Nationella scenkonstbiennalen i Västerås

Mer information kommer. Länets teaterpedagoger deltar.

1/6

1/6
2022

BLINKA LILLA STJÄRNA

11/5

11/5
2022

BLINKA LILLA STJÄRNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!