Kontrabas i fokus. Del 1.

23/9

En fortbildning för stråkpedagoger som vill bredda sitt uppdrag genom att leda och rekrytera kurser i Kontrabas.

För dig som har ett annat instrument än kontrabas som huvudinstrument, eller som har kontrabas som huvudämne och vill fördjupa dina kunskaper. I mån av plats välkomnar vi även övriga musikpedagoger och ensembleledare med olika instrument och pedagogiska inriktningar.

Lärare:
Mats Sindenius. Pedagog vid Västerås Kulturskola och kontrabasist i Västerås Sinfonietta.

Mats är sedan 1990 bosatt i Västerås och verksam som kontrabasstämledare i Västerås Sinfonietta. Dessutom har Mats under sin tid i Västerås bedrivit pedagogisk verksamhet vid Västerås Kulturskola, Mälardalens Högskola kammarmusiklinje och musikgymnasium i ämnena solistiskt kontrabasspel, kammarmusik, dirigent, musikteori, ensembleledning och åtskilliga masterclasses i nämnda ämnen.

Pianist:
Kella Næslund, utvecklingsledare vid Regional Kulturskola i Västmanland.


Innehåll och program, dag 1:

Torsdag 23 september kl 9.00-12.00.
Plats: Teatersalen i Växhuset, Västerås.
Utrustning: Medtag din violin, viola eller cello.
Alla kommer att få låna kontrabas under dagen.

9.10-10.00 Pass 1
Introduktion: Vi bekantar oss med instrumentet tillsammans med Mats
• Att stå och sitta.
• Personlig ergonomi samt handställning för höger och vänster hand.
• Hur man knäpper med fingrarna (pizzicato) och stråkhållning (arco) tillika hållning.
• Kontrabasens kropp – hur den är uppbyggd samt lite om instrumentvård.

10.15-10.40 Paus-Fika

10.40-12.00 Pass 2
• De fyra strängarna och olika genomgångstekniker.
• Vi bekantar oss med enkla melodier och barnvisor där vi återkopplar vad andra t.e.x stråkelever (violin, viola och  cello) spelar på sina lektioner.
• Hur kontrabasen snabbt kan komma in i kulturskolors ensembleverksamheter.
• Tonarter som fungerar bra och som man tidigt i undervisningen kan använda sig av.
• Fingerteknik, koordinationsövningar samt repertoar.

Avslutning: vi får pröva på att spela något med piano. Alla ska få komma till enskilt i detta moment. Ev frågor och nya idéer eller datum för vidare fortbildning.


Innehåll och program, dag 2:

Tisdag 16 november kl 9.00-16.00.
Plats: Teatersalen och Konsertsalen i Växhuset, Västerås.
Utrustning: Medtag din violin, viola eller cello. Alla kommer att ha tillgång till kontrabas under dagen.

9.10-10.15 Pass 1
• Vi bekantar oss med vårt instrument
• Stor instrumentgenomgång. Hur det är byggt, stämning, funktioner och kontrabasens roll.
• Vi kontrollerar hur vi står, sitter, vänster och högerhandställning och ergonomi.
• Lösa strängar – hur knäpper man med fingrarna, olika tekniker och hur man håller en stråke.

10.15-10.40 Paus – Fika

10.45-12.00 Pass 2
• Vi jobbar med olika enkla baskomp till enkla visor.
• Grupparbete med problemlösning som kan uppstå vid möte med en nybörjarelev.
• Koordinationsövningar med fingrar, armar och övrig kropp.
• Styrkeövningar gentemot kontrabasens naturliga motstånd.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Pass 3
• Repertoarspel. Att spela enkelt tillsammans med ex en pianist.
• Vi sjunger melodi och kompar samtidigt på bas.

14.15-14.45 Paus-Fika

14.45-16.00 Pass 4
• Vi summerar vad vi lärt oss.
• Hur följer vi upp detta?
• Vi spelar mer tillsammans.

Frågestund:
– Hur rekryterar vi nya elever?
– Vad kan Mats göra mer för länets kontrabasundervisning?
– Finns det möjlighet till länsundervisning både för elever och lärare?
– Kontrabasinventering-hur ser det ut på länets kulturskolor?

Mats avslutar med att spela ett solostycke för ensam kontrabas för att visa olika speltekniker på kontrabasen.

Anmälan

Utbildningen är kostnadsfri för pedagoger inom kulturskolorna i Västmanland och erbjuds att genomföras inom ramen för din tjänst. Gruppen kan bli max 15 personer, men anpassningar kommer att göras utifrån gällande Covid-restriktioner.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in