Länsstudiedag 15 augusti 2022

15/8

Äntligen är det dags för en länsstudiedag där vi träffas! Platsen blir Västerås Konserthus. Föreläsare för länsstudiedagen blir Gert Ohlsson. Han kommer att hålla detta föredrag:

Det goda ledarskapet. En god ledare kan skapa en värld där folk vill vara! Arbetsplatsmiljön skapas av alla på arbetsplatsen. Även ett stressigt eller harmoniskt privatliv kan läcka in i arbetsplatsmiljön och påverka den. Föreläsningen tar upp tre aspekter på ledarskap:

1. Strategier när du leder dig själv.

2. Strategier när du leds av andra.

3. Strategier när du själv leder andra.

Konsten är att kunna arbeta fullt ut och gå i pension som fullt frisk! Gert Ohlsson tror inte varken på piska eller morot i ett gott ledarskap. I stället bör man söka meningsfullheten. Hur finner du den?

Gert Ohlsson är en efterfrågad föreläsare med lång erfarenhet. Han har en spännande bakgrund som musiklärare, riksspelman, terapeut och författare. Han har skrivit böckerna ”Brinnande eldsjäl eller utbränd?” och ”Friska tag Det goda ledarskapet” och föreläser om marknadsföring av offentliga kulturevenemang, om stresshantering och utbrändhet samt numera även om det goda ledarskapet. Han har också erfarenhet från politisk verksamhet. Idag arbetar Gert mest med föreläsningar, kreativa och lekfulla personaldagar, terapi med stresshantering både enskilt och i grupp.

Gert Ohlsson är utbildad musiklärare och Diplomerad Uttryckande Konstterapeut. Han har arbetat som musiklärare, producent och regionintendent/chef för Rikskonserters regionkontor i Karlstad, programchef på Musikteatern i Värmland och konsult i det egna företaget Kurage AB.


Schema 15 aug 2022:

9.00-9.15 Kella hälsar Välkomna. Genomgång av dagens program. Västerås Konserthus Lilla Sal.  

9.15-10.15 Föreläsning med Gert Ohlsson: Det goda ledarskapet. Västerås Konserthus Lilla Sal.             

10.15-10.45 Förmiddagsfika. KonserthusTerassen, Västerås Konserthus.

10.45-11.30 Fortsättning föreläsningen Det goda ledarskapet med Gert Ohlsson. Västerås Konserthus Lilla Sal.

11.30-12.00 Guidad tur Västerås Konserthus. Uppdelning i många grupper.

12.00-13.00 Lunch. KonserthusTerassen.

13.00-14.45 Ämnesnätverksgrupper i 14 olika lokaler utspridda i Västerås Konserthus inkl fika. Gert Ohlsson ger de olika ämnesgrupperna frågeställningar att diskutera i sina grupper. Uppdelning: 4 stora rum, ett antal mindre rum och två foajéer.  (Fika serveras mellan 14.00-14.45 och kan hämtas av de olika ämnesnätverken till sina möten).

Administration och kommunikation Västmanland. Plats: Meddelas senare.

5 st Bild och formpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

8 st Bleckblåspedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

16 st Danspedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

5 st Filmpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

10 st Flöjtpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

17 st Gitarrpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

23 st Pianopedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

9 st Rörblåspedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

10 st Slagverkspedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

22 st Stråkpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

11 st Sångpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

8 st Teater- och musikalpedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

8 st Musikproduktion data-pedagoger Västmanland. Plats: Meddelas senare.

14.45-15.45 Föreläsning Gert Ohlsson. Redovisning av ämnesgruppernas diskussioner, öppna upp för frågor m.m. Västerås Konserthus Lilla Sal.

15.45-16.00 Avslutning och summering av dagen. Digital utvärdering live som görs genom resp mobiltelefon där man ser resultatet på skärm i realtid.


Anmälan

Anmälan genom respektive kulturskola före semestern

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!