Länsstudiedag 15 augusti 2022

15/8

Äntligen är det dags för en länsstudiedag där vi träffas! Platsen blir Västerås Konserthus. Föreläsare för länsstudiedagen blir Gert Ohlsson. Han kommer att hålla detta föredrag:

Det goda ledarskapet. En god ledare kan skapa en värld där folk vill vara! Arbetsplatsmiljön skapas av alla på arbetsplatsen. Även ett stressigt eller harmoniskt privatliv kan läcka in i arbetsplatsmiljön och påverka den. Föreläsningen tar upp tre aspekter på ledarskap:

1. Strategier när du leder dig själv.

2. Strategier när du leds av andra.

3. Strategier när du själv leder andra.

Konsten är att kunna arbeta fullt ut och gå i pension som fullt frisk! Gert Ohlsson tror inte varken på piska eller morot i ett gott ledarskap. I stället bör man söka meningsfullheten. Hur finner du den?

Gert Ohlsson är en efterfrågad föreläsare med lång erfarenhet. Han har en spännande bakgrund som musiklärare, riksspelman, terapeut och författare. Han har skrivit böckerna ”Brinnande eldsjäl eller utbränd?” och ”Friska tag Det goda ledarskapet” och föreläser om marknadsföring av offentliga kulturevenemang, om stresshantering och utbrändhet samt numera även om det goda ledarskapet. Han har också erfarenhet från politisk verksamhet. Idag arbetar Gert mest med föreläsningar, kreativa och lekfulla personaldagar, terapi med stresshantering både enskilt och i grupp.

Gert Ohlsson är utbildad musiklärare och Diplomerad Uttryckande Konstterapeut. Han har arbetat som musiklärare, producent och regionintendent/chef för Rikskonserters regionkontor i Karlstad, programchef på Musikteatern i Värmland och konsult i det egna företaget Kurage AB.


Schema 15 aug 2022:

Ingång till Konserthuset genom ingång till Lilla salen.

9.00-9.15 Kella hälsar Välkomna. Genomgång av dagens program. Mia Nevala, vår nya regionala samordnare för Dans för Hälsa i Västmanland presenterar sig och uppdraget. Västerås Konserthus Lilla Sal.  

9.15-10.15 Föreläsning med Gert Ohlsson: Det goda ledarskapet. Västerås Konserthus Lilla Sal.             

10.15-10.45 Förmiddagsfika. KonserthusTerassen, Västerås Konserthus. 113 personer.

10.45-11.20 Fortsättning föreläsningen Det goda ledarskapet med Gert Ohlsson. Västerås Konserthus Lilla Sal.

11.20-11.30 Förflyttningar för guidade turen.

11.30-12.00 Guidad tur Västerås Konserthus. Uppdelning i 4 olika grupper på c:a 30 personer i varje grupp – se nedan gruppindelning. De fyra grupperna roterar runt till 4 olika stationer med 5 min på varje ställe:

Grupp som börjar hos Rikard Gateau: Norbergs Kulturskola, Skinnskattebergs Kulturskola, Kungsörs Musikskola, Arboga Kulturskola och Fagersta Kulturskola.

Grupp som som börjar hos Jan-Erik Sahlberg: Sala Kulturskola, Köpings Kulturskola och Hallstahammars Kulturskola.

Grupp som börjar hos Madelene Ulfberg: Hälften från Västerås Kulturskola.

Grupp som börjar hos Anna Eneroth: Andra hälften från Västerås Kulturskola.

Lilla salen: Rikard Gateau, Konstnärlig chef. Han berättar om verksamhet, publik kapacitet, kort om orkestern, lokala musiklivet – uthyrning.

Grupperna skickas sedan via bakscensdörren in till hörsalen.

Hörsalen: Jan-Erik Sahlberg, Direktör. Han berättar om Västmanlandsmusiken, ombyggnation av huset och lilla salens foajé.

Grupperna skickas sedan via entrén ut till lilla salens foaje sedan direkt höger nedför trappan till foajescenen.

Foajéscenen: Madelene Ulfberg, Marknads- och kommunikationschef. Hon berättar om verksamhet, omställning av lokalen, från matsal till klubbscen. Det arbete som påbörjas nu med att utforma en ny restaurang och foajé, publik kapacitet, utescen

Grupperna skickas sedan via entré blå sida (dörr C) till stora salen.

Stora salen: Anna Eneroth, Orkesterkoordinator. Hon berättar om verksamhet, orkester, uthyrningar, bakscensutrymmen, publik kapacitet, omställning av salongen på kort tid

Grupperna skickas sedan via röd sida (dörr A) via trappan upp till entrén lilla salen.

12.00-13.00 Lunch. KonserthusTerassen. 113 personer.

13.00-14.45 Ämnesnätverksgrupper i 14 olika lokaler utspridda i Västerås Konserthus inkl fika. Gert Ohlsson ger de olika ämnesgrupperna frågeställningar att diskutera i sina grupper. (Fika serveras i Lilla salens foajé mellan 14.00-14.45 och kan hämtas av de olika ämnesnätverken till sina möten i de olika rummen).

Administration och kommunikation Västmanland. Plats:  Övningsrum 1, korridoren plan 3.

Dagordning: Ingeborg Söderwall är med under dagens ämnesgrupp för att hjälpa gruppen hitta gemensamma aktiviteter. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

5 st Bild och formpedagoger Västmanland. Plats:  Lilla foajén utanför Lilla salen plan 3 i hörnet mot Västerås järnvägsstation.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

8 st Bleckblåspedagoger Västmanland. Plats: Rum 112 vid Lilla foajén plan 3.

Dagordning: elevers deltagande i Västmanlands Ungdomssymfoniker/VUS 2022-2023 – se nedan. Ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

16 st Danspedagoger Västmanland. Plats: Rum 109 vid Lilla foajén plan 3.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Diskutera Dans för Hälsa i Västmanland. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

5 st Filmpedagoger Västmanland. Plats: Övningsrum 2, korridoren plan 3.

Dagordning: Gemensamma aktiviteter i länet. Länsfilmpedagogerna Henrik Dahnsjö och Micke Jäderlund är med under dagens ämnesgrupp. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

10 st Flöjtpedagoger Västmanland. Plats: Rum 114 vid Lilla foajén plan 3.

Dagordning: Flöjtdag för länets flöjtelever – se nedan. Elevers deltagande i Västmanlands Ungdomssymfoniker/VUS 2022-2023 – se nedan. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

17 st Gitarrpedagoger Västmanland. Plats: Rum 110 vid Lilla foajén plan 3.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

23 st Pianopedagoger Västmanland. Plats: Lilla salen plan 3.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

9 st Rörblåspedagoger Västmanland. Plats:  Ensemblerummet bakom pentryt i korridoren bakom Lilla salen plan 3.

Dagordning: elevers deltagande i Västmanlands Ungdomssymfoniker/VUS 2022-2023 – se nedan. Ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

10 st Slagverkspedagoger Västmanland. Plats: Rum 113 vid Lilla foajén plan 3.

Dagordning: Slagverksdag för länets slagverkselever – se nedan. Elevers deltagande i Västmanlands Ungdomssymfoniker/VUS 2022-2023 – se nedan. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

22 st Stråkpedagoger Västmanland. Plats: Hörsalen vid Lilla foajén plan 3.

Dagordning: Stråklärarförbundets stråkdagar i Stockholm 30/9-2/10 – se nedan. Elevers deltagande i Västmanlands Ungdomssymfoniker/VUS 2022-2023 – se nedan. Ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

11 st Sångpedagoger Västmanland. Plats:  Lilla foajén utanför Lilla salen plan 3 i hörnet mot fd ACC.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

8 st Teater- och musikalpedagoger Västmanland. Plats: Pentryt i korridoren bakom Lilla salen plan 3.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

8 st Musikproduktion data-pedagoger Västmanland. Plats: Övningsrum 3, korridoren plan 3.

Dagordning: ev gemensamma elevprojekt eller fortbildningar. Även Gert Ohlssons frågeställningar att diskutera i resp grupp. Efter mötet mejlas mötesanteckningar till Kella.

14.45-15.45 Föreläsning Gert Ohlsson. Redovisning av ämnesgruppernas diskussioner, öppna upp för frågor m.m. Västerås Konserthus Lilla Sal.

15.45-16.00 Avslutning och summering av dagen. Digital utvärdering live som görs genom resp mobiltelefon där man ser resultatet på skärm i realtid.


Projekt på gång för de olika ämnesgrupperna:

Slagverksdag för länets slagverkselever: Under höstterminen 2022 arrangeras en slagverksdag för länets slagverkselever. Denna planeras av länets slagverkspedagoger. Information och digital anmälningsblankett publiceras på Regional Kulturskolas hemsida när planeringen är klar.

Flöjtdag för länets flöjtelever: Under höstterminen 2022 arrangeras en flöjtdag för länets flöjtelever. Denna planeras av länets flöjtpedagoger. Information och digital anmälningsblankett publiceras på Regional Kulturskolas hemsida när planeringen är klar.

Stråklärarförbundets stråkdagar i Stockholm 30/9-2/10: Fortbildning för länets stråklärare genom deltagande i Svenska Stråklärarförbundets stråkdagar i Stockholm. Dagarna är framflyttade p.g.a. pandemin och kommer att genomföras 30 september – 2 oktober 2022. 13 st stråklärare från följande kulturskolor i Västmanland är anmälda: Norbergs Kulturskola, Skinnskattebergs Kulturskola, Sala Kulturskola, Hallstahammars Kulturskola, Västerås Kulturskola, Arboga Kulturskola, Köpings Kulturskola och Kungsörs Musikskola. Läs mer på deras hemsida: https://estasweden.se/strakdagarna-2022/

Västmanlands Ungdomssymfoniker/VUS 2022-2023: Inför varje höstlov arrangerar Regional Kulturskola i Västmanland i samarbete med Västmanlandsmusiken en symfoniorkester med cirka 80 medlemmar från länets kulturskolor, varav cirka 65 elever och 15 lärare. För verksamhetsåret 2022-2023 har vi glädjen att ha Cecilia Rydinger som dirigent för Västmanlands Ungdomssymfoniker. Dessutom kommer vi att få musikinstruktörer från Västerås Sinfonietta under höstlovets repetitioner. Detta har blivit möjligt genom ett samarbete mellan Nationellt Centrum för Musiktalanger, Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta och Regional Kulturskola i Västmanland, finansierat av Region Västmanland. Repertoaren för verksamhetsåret 2022-2023 är bestämd av en arbetsgrupp bestående av dirigenten, några musikpedagoger från länet och utvecklingsledaren från Regional Kulturskola i Västmanland. Vi behöver din anmälan senast 16 september. Läs mer och anmäl er på hemsidan: https://regionalkulturskola.se/elevprojekt/antligen-vastmanlands-ungdomssymfoniker-tillbaka-pa-hostlovet/

För lärare: KOMMUNICERA MED TECKEN: 30/8, 6/9, 13/9: Här kommer ett tillfälle att lära dig kommunicera med tecken!

Vill du lära dig några grundläggande vardagstecken från svenska teckenspråket för att förbättra din kommunikation och nå ut till en bredare publik? Det kan vara användbart i t.ex. arbete med elever i behov av särskilt stöd, barnkörer, sångelever, dansgrupper? Vill du lära dig att använda din kropp/ansiktsuttryck för bättre och tydligare kommunikation med fler? I kursen går vi igenom tecken för olika områden som exempelvis: alfabetet, korta fraser, känslor, färger, årstider. Vi kommer också att arbeta med tecken/rörelser till några specifika sånger. Max 10 platser. Först till kvarn…. (Just nu 7 st anmälda).

Ledare är Christine Liljedahl, Westmanna Tolk och teckenspråk. Om du vill veta mer om Christine, gå gärna in på www.westmannatolk.se

Kursen är på Växhuset i Västerås kl 9.00-12.00 tre tisdagar under hösten 2022:

Del 1: vecka 35, tisdag 30 augusti kl 9.00-12.00.

Del 2: vecka 36, tisdag 6 september kl 9.00-12.00.

Del 3: vecka 37, tisdag 13 september kl 9.00-12.00.

Anmälan senast måndag 15 augusti. Anmälan genom denna länk:

Anmälan

Anmälan genom respektive kulturskola före semestern

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in