Kulturskoleklivet

Nyfiken på att utvecklas i din pedagogroll? Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning för att svara mot kulturskolans fortbildningsbehov samt fler utbildade kulturskolepedagoger.

Det finns ett stort antal kurser att välja från hos de sex lärosäten som ingår i Kulturskoleklivet och flexibiliteten är stor vad gäller studietakt och distanslösningar.

Läs mer på:
https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/fasta-artiklar/kulturskoleklivet2/

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!