Barn och ungas lika rätt till kultur

Nio kulturskolor jobbar tillsammans för att barn och ungdomar ska få lika möjligheter att delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi bidrar med processledning och stöd för breddad samverkan. Vi utvecklar länsgemensamma kurser och evenemang. Vi anordnar gemensamma fortbildningsdagar och driver pedagognätverk.

Vi är Regional Kulturskola i Västmanland.

SPECIALKURSER

Vi utvecklar och provar nya kurser som breddar kulturskolans utbud och gör den angelägen för fler målgrupper. Det kan vara nya ämnen eller helt nya kursformer som digital undervisning på distans. I pilotfasen är dessa kurser kostnadsfria och kan sökas av ungdomar i hela länet.

Här är det tomt!

Evenemang

Konserter, utställningar, föreställningar och orkestrar. Några gånger per år bjuder vi in publik att ta del av guldkorn i vår verksamhet och följa elevernas framgångar. Välkommen att anmäla dig eller köpa biljetter.

Lunchkonsert med Västmanlands Ungdomssymfoniker

3/2

FORTBILDNING FÖR LÄRARE OCH LEDARE

Kurser, föreläsningar, studiedagar och workshops. Vi skräddarsyr kompetensutveckling efter lärarnas behov och verksamhetens mål. Ibland handlar det om kunskapsutbyte och utbildningarna internt, ibland i samverkan med andra. På så vis tar vi vara på olika erfarenheter, utvecklas gemensamt och svetsar samman våra skolor och lärarteam.

Här är det tomt!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in