Barn och ungas lika rätt till kultur

Nio kulturskolor jobbar tillsammans för att barn och ungdomar ska få lika möjligheter att delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi bidrar med processledning och stöd för breddad samverkan. Vi utvecklar länsgemensamma kurser och evenemang. Vi anordnar gemensamma fortbildningsdagar och driver pedagognätverk.

Vi är Regional Kulturskola i Västmanland.

SPECIALKURSER

Vi utvecklar och provar nya kurser som breddar kulturskolans utbud och gör den angelägen för fler målgrupper. Det kan vara nya ämnen eller helt nya kursformer som digital undervisning på distans. I pilotfasen är dessa kurser kostnadsfria och kan sökas av ungdomar i hela länet.

Skriv Online

Distanskurs i kreativt skrivande med gemensamma kurstillfällen online.

Gitarr Online

Onlinelektioner för dig som är nybörjare på gitarr eller vill komma vidare.

Fagott Online

Bassoon lessons online, in Västerås konserthus and in your city

Evenemang

Konserter, utställningar, föreställningar och orkestrar. Några gånger per år bjuder vi in publik att ta del av guldkorn i vår verksamhet och följa elevernas framgångar. Välkommen att anmäla dig eller köpa biljetter.

Konsert med Emil Ernebro

13/4

LänsVärldsOrkestern Work

Stockholm Brass Quintet

Dmitry Tyapkin och Julia Koydan

FORTBILDNING FÖR LÄRARE

Kurser, föreläsningar, studiedagar och workshops. Vi skräddarsyr kompetensutveckling efter lärarnas behov och verksamhetens mål. Ibland handlar det om kunskapsutbyte och utbildningarna internt, ibland i samverkan med andra. På så vis tar vi vara på olika erfarenheter, utvecklas gemensamt och svetsar samman våra skolor och lärarteam.

25/3

25/3
–26/3
2021

Kulturskoledagarna

Tema för årets Kulturskoledgar är Ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Innehållet kommer bestå av experter,...

12/4

12/4
2021

Strategidag

Hur ser verksamheten ut i Regional kulturskola i Västmanland efter mars 2022? Vilka utbildningsmetoder, länsgemensamma...

13/4

13/4
2021

Gitarr med Emil Ernebro

Blues, jazz, country, pop. Inspirerad av Tommy Emmanuel och skolad av de stora namnen, arrangerar...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!