Studiebesök till Stockholms Kulturskola

1/3

Länets pedagoger som arbetar med elever med funktionsvariationer åker på studiebesök till Stockholms Kulturskola för att se undervisning med elever med funktionsvariationer. Datum är ej planerat men kommer att ske under vårterminen 2022.

Anmälan

Anmälan sker direkt till ämnesnätverket.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in