BLINKA LILLA STJÄRNA

11/5

Musik med variationer för kulturskolepedagoger med lektor Anna Backman Bister, Kungl. Musikhögskolan

Anmälan

Anmälan sker i nedan digital anmälan senast 4 maj. Max 75 deltagare. Plats: Växhusets Konsertsal, Västerås. Kl 9.00-12.00. Program: Musik med variationer. En mer allmänt inriktad halvdag. Vad är funktionsnedsättningen och vad är hindret? Hur kan jag bättre förstå en elev med en NPF- diagnos? Till exempel ADHD eller autism. Relationell pedagogik och perifert deltagande. Praktiska musikaliska tips och exempel, notering m.m. Tydliggörande pedagogik.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in