Samverkan mot nollvision. Kulturskoleplatser till alla. Utan köer. Utan exkludering.

Verksamheten ”Regional Kulturskola i Västmanland” ingår som ett strategiskt mål i den Regionala Kulturplanen och syftar till att skapa synergieffekter genom samverkan. Länets nio kommunala musik- och kulturskolor verkar gemensamt för att utveckla och bredda kulturskolornas kursutbud samt stärka lärarnas möjlighet till kompetensutveckling.

Kulturskolor
0
Lärare
150
Elever
4466
Kurser
95

Organisation

Regional Kulturskola i Västmanland bedrivs av länets nio kommunala musik- och kulturskolor med stöd av utvecklingsledare, styrgrupper samt lärare. Verksamhetens finansiering fördelas jämnt mellan medlemsskolorna och Region Västmanland.

Samverkan

Regional Kulturskola i Västmanland ingår i en rad nätverk kring ungdomskultur samt samverkar med olika externa parter. Verksamheten har avtal med bland andra Region Västmanland, Västmanlandsmusiken, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och dess nationella festival MusikRUM.

Nollvision

Genom stärkt samverkan, gemensamt kursutbud och ökad tillgänglighet ska alla ungdomar i Västmanland erbjuda en plats i kulturskolan. Utan köer och utan exkludering.

Mål 2019-2023

Att verka för fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och musikskolor, samt andra aktörer inom våra fält. Att oavsett var i länet eleven bor ska det finnas möjlighet att ta del av det i regionen gemensamma kursutbudet. Att stärka och behålla kompetensen hos lärare och övrig personal. Att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola i länets kommuner. Att nå nya elevgrupper. Att utmana könsnormer och andra hinder för barns deltagande och fortsätta bredda vårt utbud.

Filmen om Regional Kulturskola i Västmanland.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in