VI UTMANAR DET ORDINÄRA, UTFORSKAR DET OKÄNDA OCH PROVAR NYTT.

Tillsammans med länets kulturskolor arbetar vi med olika projekt för att nå våra mål och röra oss mot vår vision. Det regionala samarbetet ger förutsättningar att skapa utrymme och resurser att blicka utåt, fördjupa våra insikter och utveckla våra verksamheter.

Kulturskola i Hela Landet

Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete. Ett Arvfondsprojekt som syftar till att ge fler unga, 6 – 19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner. I projektet deltar förutom Västmanland också Norrbotten och Örebro län. Projektperioden pågår 1 mar, 2019 till 1 mar, 2022

Fokus ligger på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövas och implementeras nya samverkansformer, arbetssätt och metoder.

Bakgrunden till projektet är barns ojämlika tillgång till kulturutövande samt bristande mångfald i kulturverksamhet. I några kommuner saknas kulturskoleverksamhet helt och i vissa är den begränsad.

Genom projektet skapas möjligheter för kulturutövande i samtliga kommuner inom projektet. Deltagande kulturskolor förnyar och utvecklar verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementeras i ordinarie verksamhet och budget. 

Projektet omfattar teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling.

OM PROJEKTET I MEDIA:

Länsfilmpedagog

Våren 2021 startar kulturskolorna i Västmanland ett gemensamt projekt för att stärka, bredda och sprida filmverksamhet till regionens kulturskolor. Vår ambition är att ge länets filmpedagoger kompetensutveckling och på lång sikt utveckla förutsättningar för ungdomar 11 –19 år att upptäcka och delta i filmskapande verksamhet genom ett regionalt gemensamt kursutbud.

För detta har två filmpedagog/projektledare på delad tjänst rekryterats. Projektet finansieras av Regional Kulturskola i Västmanland samt Kulturrådet. Projektet är 3-årigt och förlängning söks hos kulturrådet med 1 år i taget.

Dans för hälsa

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga och som används över hela landet däribland på Arboga kulturskola. Nu är vår ambition är att erbjuda en psykiskt hälsofrämjande verksamhet i hela Västmanland med länets kulturskolor som bas. 

Med introduktionsträffen i november 2020 gick starten för att utveckla ett samarbete med Region Västmanland och Västmanlandsmusiken Dans. Hösten 2021 gick danspedagoger i länets samtliga kulturskolor, tillsammans med personal inom hälsofrämjande verksamheter för ungdomar utbildning i dans för hälsa som innefattar såväl pedagogiska övningar som goda exempel på hur man i andra delar av Sverige startat verksamhet i samverkan mellan region, kommun, elevhälsa och kulturskola. 

Dans för Hälsa riktar sig till
tonårstjejer som går i årskurs 8 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet som behöver minska stress och må bättre.  Vanligtvis återkommande besvär är:

• stress
• höga krav på sig själv
• trötthet, sömnbesvär
• nedstämdhet, oro
• ont i magen
• värk i huvudet/nacken/ryggen.

Se den starka filmen om Natasha, Jenny och Malin som berättar om hur psykisk ohälsa kan vara och om hur dansprojektet hjälpte dem >

Rekrytering
sker vanligtvis och företrädesvis via skolsköterska eller skolkurator som hjälper till att göra en ansökan.

Bakgrund
Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats utifrån studien Dansprojektet som visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Läs mer om Dans för Hälsa här; www.dansforhalsa.se

ungas fritid i...

Ungas fritid i.. är en enkätundersökning, live och digital, med ungdomar i fjärde och nionde klass. 

Frågorna handlar om deras fritid och där vi undersöker vilka fritidsverksamheter de känner till, var för de väljer att sluta, vad de saknar. Men också vad som är viktigt att göra på sin fritid, vad som är roligt och vad man mår bra av. 

I augusti startade vi upp det första pilot-projektet i Skinnskatteberg. Frågorna ställde vi tillsammans med skolans fritidsverksamhet, allaktivitetshuset Sture, biblioteket och Svenska kyrkan. Syftet var dels att starta en dialog med ungdomar på orten, skapa en referensgrupper samt hitta skärningspunkter för kreativa samarbeten mellan de olika verksamheterna. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in