Svensk Flöjtfestival 2021 i Lund

24/9

Fortbildning för länets Flöjtpedagoger. Svensk Flöjtfestival 2021 i Lund 24-26 september.

(Festivalen är framflyttad från april till september p.g.a. pandemin).

Anmälan

Anmälan sker till Nätverksgruppen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!