Strategidag

12/4

Hur ser verksamheten ut i Regional kulturskola i Västmanland efter mars 2022? Vilka utbildningsmetoder, länsgemensamma kurser och breddad samverkan vill vi fokusera på? Hur ska samverkan, organisation och finansiering se ut.

Under den här dagen blickar länets kulturskolechefer framåt för att planera verksamhetens fortsättning utifrån de erfarenheter, kunskaper och insikter vi fått i samband med projektet i ”Kulturskola i hela landet”.

Anmälan

Kulturskoleledare anmäler sig direkt till Kella Næslund.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in