Höstkickoff

14/8

Den typiska svenska kulturskoleeleven är en flicka som är född i Sverige och har välutbildade föräldrar. Har hon musikutövande föräldrar ökar chansen ytterligare för att hon är kulturskoleelev. Så startade höstterminens Kick-off i Regional Kulturskola i Västmanland.

Den 14 augusti träffades ett 100-tal lärare, rektorer och kulturskoleledare en heldag via Teams. Temat för dagen var ”Samverkan för en jämlik kulturskola”. Dagen startade med föreläsningen ”Rörlig och stabil, bred och spetsig” med Cecilia Jeppsson.

Den typiska svenska kulturskoleeleven är en flicka som är född i Sverige och har välutbildade föräldrar. Har hon musikutövande föräldrar ökar chansen ytterligare för att hon är kulturskoleelev. Cecilia Jeppsson har lång erfarenhet av instrumentalundervisning i kulturskola och har skrivit en avhandling om kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan.

Avhandlingen finns i bokform och kan laddas ner via Göteborgs Universitets databas GUPEA>

Vidare fick deltagarna välja på parallella programpunkter; •Filma med mobil eller iPad med Barnfilmskolan i Valand, •Möte med bildningsförbunden RF-Sisu Västmanland och ABF samt •Nätverksträff för lärare till elever med särskilda behov.

Sist på dagen delade lärarna in sig i 16 olika ämnesnätverk för att utveckla sina idéer och planera årets fortbildnings- och elevprojekt.

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in