Länsstudiedag 7 jan 2022

PROGRAM

9.00-9.10. 
Presentation av dagen.
Madelene Ulfberg och Kella Næslund, Regional Kulturskola i Västmanland.

9.10-9.45. 
Region Västmanland som möjliggörare för kultur i länet. Gäst: Lena Karlström, kulturchef Region Västmanland. Frågor till henne skrivs i chatten under detta pass. Hon sammanfattar och besvarar dessa muntligt under passet.

Region Västmanland och länets kommuner arbetar tillsammans för att alla ska ha tillgång till folkbildning och ett rikt och varierat kulturutbud. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur.

9.45-10.20.
Framtidens kulturskola.
Gäst: Torgny Sandgren, generalsekreterare för Kulturskolerådet. Frågor till honom skrivs i chatten under detta pass. Han sammanfattar och besvarar dessa muntligt under passet.

Västmanland, Norrbotten och Örebro län har under 3 år varit med i Arvsfondsprojektet ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Torgny reflekterar över resultat och framtid. Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Vision: Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

10.20-10.40. C:a 20 min rast.

10.40-11.50.
Samspel i dans och i musik. Vad händer i kropp och psyke hos ensembler och publik?
Föreläsning inkl frågestund. Föreläsare: Töres Theorell.

I nyare forskning kring dans och musik intresserar man sig för vad som händer i kroppen ”när det händer”. Föreläsningen kommer att ta upp psykologiska skattningar och en del fysiologiska mått, som baseras på hormonmätningar och studier av hjärtfrekvensvariabilitet. Den senare ger en uppfattning om balansen mellan det uppvarvande sympatiska och det nedvarvande parasympatiska systemet.
Med utgångspunkt från sådana observationer kommer vi att diskutera begreppet flow och även vad som händer när huden knottrar sig när man hör fantastisk musik.
 
Töres Theorell är en svensk läkare och professor. Han är specialist i internmedicin. Theorell blev 1981 professor, från 2007 emeritus, vid Karolinska Institutet i Stockholm och var under åren 1995-2006 föreståndare för Institutet för psykosocial medicin (IPM). Han har forskat om socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, arbetsliv och stress. Under senare år har Theorell även utvecklat forskning om samband mellan kulturella aktiviteter och hälsa.

11.50-12.00. 
Avslutning inkl digital utvärdering live.
Madelene Ulfberg och Kella Næslund, Regional Kulturskola i Västmanland.

Ämnesnätverksmöten under vårterminen 2022 kommer att genomföras vid andra tillfällen som de olika ämnesgrupperna bestämmer själva.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in