Dans för hälsa – digital introträff

13/11

INTRODUKTIONSTRÄFF

Att stärka ungas psykiska hälsa med kravlös dans och gemenskap!

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod som används över hela landet däribland Arboga kulturskola. Januari 2021 kommer danspedagoger i länets samtliga kulturskolor att erbjudas specialundervisning i ämnet. Regional Kulturskolas ambition är att utveckla och erbjuda en psykiskt hälsofrämjande verksamhet i hela Västmanland med länets kulturskolor som bas.

Introduktionsträffen 13 november 2020 är starten för att utveckla ett koncept anpassat för länets kommuner i samarbete med Region Västmanland och Västmanlandsmusiken Dans. Anna Duberg, grundare och Medicine Doktor i Hälsovetenskap, ger då en introduktionsföreläsning om sin forskning och metodik samt beskriver vilka nyckelfaktorer som är avgörande för att starta en framgångsrik verksamhet.

Vill du engagera dig och bidra med idéer och resurser? Anmäl dig längre ned på sidan.
Träffen kommer att endast ske digitalt. Länk till seminariet skickas till den e-post du anmält.

Dans för Hälsas instruktörskurs 22-23 januari 2021.
En direkt uppföljning på introduktionsträffen är en specialutbildning för danspedagoger och personal inom ungdomsstöd i länet. Utbildningen pågår i två dagar på Växhuset i Västerås då Anna Durberg ger en djupare inblick i bakgrund, forskning, nyckelfaktorer, metodik samt ger de praktiska verktyg som behövs för att starta verksamhet. Riktad inbjudan kommer att skickas ut under hösten.

Vill du veta mer om Dans för Hälsa finns det att läsa på hemsidan www.dansforhalsa.se

Anmälan

Seminariet vänder sig till nyckelpersoner som vill och kan bidra till att detta ska bli möjligt. Danspedagoger, kulturskoleledare, skolpersonal, tjänstemän, politiker och andra beslutsfattare i Västmanland. Träffen kommer att ske digitalt via Zoom. Anmäl dig till utvecklingsledare Kella Näslund genom att klicka på länken.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in