Dans för hälsa – kurs

7/10

instruktörskurs

Dans för Hälsas instruktörskurs. Nytt datum! 7-8 oktober 2021.
En direkt uppföljning på introduktionsträffen är en specialutbildning för danspedagoger och personal inom ungdomsstöd i länet. Utbildningen pågår i två dagar på Växhuset i Västerås då Anna Durberg ger en djupare inblick i bakgrund, forskning, nyckelfaktorer, metodik samt ger de praktiska verktyg som behövs för att starta verksamhet.

Utbildningen bekostas av Regional kulturskola i Västmanland samt Region Västmanland och inbjudan riktas till personer som jobbar inom området ungdomars psykiska hälsa, exempelvis skolkuratorer, personal inom BUP, ungdomsmottagningar etc. Syftet med kursen är att sprida kunskap om och verktyg för att i samverkan starta verksamhet lokalt i Västmanlands kommuner.

Vill du veta mer om Dans för Hälsa finns det att läsa på hemsidan www.dansforhalsa.se

Kursprogram >

Anmälan

Denna kurs erbjuds danspedagoger inom kulturskolorna i Västmanland samt särskilt inbjuda partners.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Logga in