DET NYA NORMALA
– LÄNSSTUDIEDAG 2021-08-13

Hur kommer kulturskolan att se ut post Corona? ”Det nya normala” är temat för höstens länsstudiedag där vi reflekterar bakåt och blickar framåt. Vilka erfarenheter och nya kunskaper har vi skaffat oss under den senaste tiden. Hur vill vi fortsätta och hur kan vi nyttja våra nya kunskaper framåt? Och hur kan vi ta hjälp av varandra regionalt? Frågor som vi hoppas att vi tillsammans kan reda lite ordning i.

PROGRAM

9.00-9.15     
Kella och Madelene hälsar välkomna.
Dagens program med tekniska tips och råd.

9.15-10.00 
Åren med Corona och Arvsfondsprojektet
Två parallella föreläsningar där våra kollegor delar med sig av sina erfarenheter.
A: Filmnätverket (om samverkan och hur den lett fram till utveckling av filmämnet)
B: SkrivOnline (om en pedagogisk digital framgång. Annelies och elevernas upplevelser)

10-10.15      
PAUS

10.15-11.00 
Regional samverkan: Återkoppling av mål och delmål RKiV 2.0.
Ledarna presenterar slutförslag med analys av lärarnas remiss och svar på ev frågor (exempelvis arbetstid) (sista workshopen är 9 juni, då finns allas anteckningar på Dropbox)
Helgrupp? Skolgrupper? Blandade nätverk?

11.00-12.00
Guldkorn under Coronaåret + projektåren? Nätverk (med blandade ämnen) diskuterar sina olika erfarenheter. Vad blir det nya normala? Vilka är vi nu? Och vilka målgrupper vill vi nå? Ledare som samtalsledare + sekreterare.

12.00-13.00 
LUNCH

13.00-14.00 
Ämnesnätverk
Fritt innehåll. Bokning av höstens nätverksträffar (minst ett möte är obligatoriskt).

14.14-14.30 
PAUS

14.30-15.45
TVÅ VALBARA FÖRELÄSNINGAR

Malin Anclair är strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm. Hon är disputerad i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och dansare.
VAL 1: En föreläsning i två delar om kultur för hälsa och välbefinnande med Malin Anclair.

Del ett: Det finns stora vinster att hämta både mänskligt och ekonomiskt om psykisk ohälsa hos barn och unga kan identifieras och förebyggas så tidigt som möjligt. I dag finns forskning som visar att kulturaktiviteter kan främja psykisk hälsa. Vad är det då som gör att kultur kan ha positiva hälsoeffekter och öka människors välbefinnande?

Del två: Att arbeta med människor upplevs ofta som givande men det kan också vara utmanande att möta ett barn eller en ungdom som inte mår bra. Hur ska jag som lärare ta hand om mig själv på bästa sätt?

Fred Sjöberg har bland annat varit konstnärlig ledare för det nationella körprojektet Toner för Miljoner och chef för Körcentrum vid Rikskonserter. Sedan 2016 är Fred chef för kulturskolan i Vingåkers kommun.
VAL 2: Vingåker dubblade antal lärartjänster och ökade antal elever. Fred Sjöberg berättar hur det gick det till!

Fred berättar om de olika delarna; förankring, metodutveckling, samverkan och kommunikation.


15.45-16.00: UTVÄRDERING OCH AVSLUTNING

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!