Fagott Online

Bassoon lessons online, in Västerås konserthus and in your city

Prova-på att spela fagott – blåsinstrumentet som brukar kallas orkesterns clown. Fagott har ett mörkt och dovt ljud och brukar spela både trolsk musik och klagande sång.

Prova-på att spela fagott – blåsinstrumentet som brukar kallas orkestern clown. Med Fagotten, som har ett mörkt och dovt ljud, brukar det spelas både trolsk musik och klagande sång.

Kursledaren Adolfo Cabrerizo Martinez, musiker i Västerås Sinfonietta, ger enskild undervisning både på nätet, i Västerås Konserthus och på hemmaplan. Fagotten kan lånas av Kulturskolan. Utbildningen hålls på spanska eller engelska.

Kursen startar efter höstlovet och är avgiftsfri. Fagotten kan du som behöver låna av oss.
Gör en intresseanmälan på knappen längre ner, så får du mer info om kursstart.

Try playing the bassoon – the wind instrument that is usually called the orchestra’s clown. With the Bassoon, which has a dark and muffled sound, both magic music and lamenting singing are usually played.

Course leader Adolfo Cabrerizo Martinez, musician in Västerås Sinfonietta, provides individual teaching both online, in Västerås Concert Hall and at home. The bassoon can be borrowed from Kulturskolan. The training is held in Spanish or English.

The course starts in the autumn holidays and is free of charge.
Register through the button further down and we will contact you before the course starts.

Intente tocar el fagot, el instrumento de viento que generalmente se llama payaso de la orquesta. Con el fagot, que tiene un sonido oscuro y amortiguado, se suele tocar tanto música mágica como cantos de lamentos.

El líder del curso Adolfo Cabrerizo Martinez, músico en Västerås Sinfonietta, ofrece enseñanza individual tanto en línea, en la sala de conciertos Västerås como en casa. El fagot se puede pedir prestado a Kulturskolan. La formación se realiza en español o en inglés.

El curso comienza en las vacaciones de otoño y es gratis.
Regístrese en el botón más abajo y nos comunicaremos con usted antes de que comience el curso.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!