Workshop: idrott ❤️ kultur

SAMVERKA MED EN LOKAL IDROTTSFÖRENING

Idrotten efterfrågar kulturella inslag i sin verksamhet och ställer sina arenor, publik och digitala kanaler till förfogande. Idrottsklubbarna har också ett löpande behov av teambuildning, värderingsarbete – och erbjuda “pausaktiviteter” som exempelvis prova-på-övningar i samband med bl a idrottscuper, läger och spelarutveckling.

Att samverka med en idrottsförening kan ge dans- och teatergrupper, orkestrar, bild- och formelever med fler, tillgång till en publik, scen/arena. Tematiska innehåll för sina produktioner i form av film, teaterföreställningar, bild- och formövningar och musikskapande. Men framförallt också en möjlighet att nå nya målgrupper.

Denna workshop tar cirka två timmar och kan bokas av oss för att hjälpa dig och dina kollegor att arbeta fram konkreta idéer på vad du, din klass och ditt ämne kan utveckla i samarbete med en lokal idrottsförening.

Välkommen att kontakta oss för mer info och för att boka!

Detta initiativ är en uppföljning på en föreläsning av Sofia Lyckman på RF-SISU Västmanland under på en av våra länsstudiedagar. Här nedan kan du se en förkortad version av den som inspiration samt introduktion till workshopen.

Anmälan

Vill du boka en workshop till ditt arbets- eller ämneslag, kontakta madelene.ulfberg@vasteras.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!