Barnkonventionen. Grundutbildning, steg 1

Sylvia Carlsdotters utbildning i Barnkonventionen, steg 1 ger en grundläggande förståelse för hur Barnkonventionen uppkommit, kunskap om dess innehåll och syfte. Den hjälper deltagarna att se kopplingar till sina uppdrag och ger praktiska verktyg till den egna verksamheten.

Innehåll
Introduktion i Barnkonventionens historik och uppkomst, innehåll och syfte. Barnsyn. Vad innebär det att barnkonventionen blivit lag? Olika perspektiv på barnens bästa. Fördjupning inom grundartiklarna och artikel 31. Diskrimineringsgrunderna. Diskussions-övningar med koppling till egna verksamheten och Kulturskolans uppdrag. Nyansering av begreppet elevinflytande genom Shiers delaktighetsstege, olika perspektiv på ”barnets bästa”, vi pratar om ”heliga kor” och ”vuxengissningar”. Föreläsning blandat med gruppdiskussioner och film. En intensiv halvdag för att höja kompetensen inom barns rättigheter, förflytta perspektiv och så frön för framtiden. 

Praktisk info
Föreläsning görs digitalt via Teams eller Zoom. Bokaren ansvarar eller utser en värd som följer chatten parallellt med föreläsningen, gör sammanfattningar samt fördelar deltagare i diskussionsrum. 

Ett ex av Barnkonventionen i kortformat/häfte per deltagare beställs (helst) i förhand på www.unicef.se. (endast porto-kostnad) Alt. Laddas ner och skrivs ut innan utb. 

Intyg erhålles efter genomförd utbildning, namn fylls i på resp. skola. Fakturering via elektronisk faktura. 

Föreläsningstid: 
3 timmar + 30 min fikapaus. 

Anmälan

Offerförfrågan och bokning görs via intresseanmälan nedan. Kostnaden faktureras föreläsaren Sylvia Carlsdotter Kultur & Kommunikation. Innehar f- skatt.  För föreläsning på plats tillkommer reseersättning och vid behov logi.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!