Barnkonventionen och kulturskolan. Steg 2

Utbildningen har fokus på delaktighet och inflytande. Den ger deltagarna verktyg och metoder för att praktiskt kunna omsätta Barnkonventionen i den egna verksamheten. Se sin egen roll liksom arbetslagets och organisationens olika ansvar och möjligheter kopplat till barnrättsarbetet. 

Innehåll: 
Kort repetition Barnkonventionen barnsyn och grundartiklarna. Diskrimineringsgrunderna. 

Konkreta metoder för elevinflytande genom Shiers delaktighetsstege. Hur kan delaktighet se ut i vardagen, i undervisningssituationer och vid arrangemang? Vad vem och hur? Tillgänglighet och tillhörighet på olika sätt. Den fysiska platsen. Att göra demokrati, vad behövs? Blick in i framtiden. 

Föreläsning med inspirerande exempel på metoder, utmanande frågor och framgångsfaktorer blandat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. En intensiv halvdag för att höja kompetensen inom det konkreta vardagsnära arbetet med barns rättigheter. Nu tar vi steget vidare från teori till praktik och låter barnkonventionen bli en tydlig del av vardagen på Kulturskolan. Verktyg för att kunna göra kartläggning av sin Kulturskolas barnrättsarbete samt ta steg framåt. 

Praktisk information

Förkunskap för steg 2: en grundutbildning i barnkonventionen. 

Föreläsning görs digitalt via Teams eller Zoom. Bokaren ansvarar eller utser en värd som följer chatten parallellt med föreläsningen, gör sammanfattningar samt fördelar deltagare i diskussionsrum. 

Visst material kring delaktighet och inflytande beställs till deltagarna (endast porto-kostnad) eller laddas ner och skrivs ut innan utbildningstillfället. Mer info om detta erhålls i offert. 

Intyg erhålles efter genomförd utbildning, namn fylls i på resp. skola.

Föreläsningstid:
3 timmar + 30 min fikapaus. 

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!